Category: Blefaroplastika

Potrebna je priprema kad je blefaroplastika u pitanju

Kad je blefaroplastika u pitanju, postoje određena razmatranja prije operacije na koje je potrebno obratiti pozornost.

Svakako je potrebno utvrditi koliko je steroida pacijent kojem se sprema blefaroplastika uzimao i koliko dugo. Stupanj adrenalne supresije ovisi o dozi i trajanju liječenja steroidima. Međutim, integritet odgovora nadbubrežne žlijezde nije rutinski testiran i steroidni pokrivač ili dodaci se daju u skladu s kirurškim podražajem (manja, umjerena i velika operacija). Doze manje od 5 mg prednizolona na dan nisu značajne i nije potrebno pokrivanje steroidima. 10 mg/dan ili više prednizolona (ili ekvivalenta) općenito se uzima kao granična doza za steroidnu pokrivenost. Steroidno pokriće je potrebno ako se uzme unutar tri mjeseca od operacije. To je zato što adrenalna supresija može nastupiti nakon samo tjedan dana i može trajati čak tri mjeseca da se oporavi.

Perioperativna razmatranja su također potrebna za bilo koji oblik zahvata, pa tako i kad se samo blefaroplastika planira napraviti. Normalno lučenje kortizola je oko 30 mg/dan. Normalan porast adrenokortikotropnog hormona u plazmi, a time i kortizola, odgovor je na težinu operacije. Nadbubrežne žlijezde su sposobne lučiti oko 300 mg/dan (ekvivalent oko 75 mg prednizolona), ali proizvodnja rijetko prelazi 150 mg kortizola/dan čak i kao odgovor na veliku operaciju.

Normalno povećanje lučenja kortizola nakon operacije traje oko tri dana. Posljednjih godina smanjene su doze koje se koriste za pokrivanje steroidima. To je zato što prekomjerne doze uzrokuju štetne učinke kao što su postoperativne infekcije čak i kod zahvata kao što je blefaroplastika, gastrointestinalno krvarenje i odgođeno zacjeljivanje rana.

Potrebna je priprema kad je blefaroplastika u pitanju

Preoperativna procjena bi se trebala usredotočiti na povijest korištenja steroida, rutinski pregled (uključujući krvni tlak) i osnovne pretrage. Može biti prisutna hiponatrijemija s hiperkalemijom i hipoglikemijom.

Na temelju svega ovoga evidentno je da je i kad je blefaroplastika u pitanju vrlo bitno sve dobro provjeriti i pregledati pacijenta detaljno i prije zahvata, tijekom zahvata ali i popratiti nakon zahvata.…